Forventninger

EIF Senior er en forening, hvor medlemmer, instruktører og udvalg har valgt at bruge en del af deres fritid på aktiviteter. 
Derfor skal der være plads til alle, og plads til at alle på hver deres måde, kan dyrke deres interesse både sportsligt og socialt.
 
Vi har derfor opsat nogle forventninger om den enkeltes deltagelse i foreningens aktiviteter. 
 

Medlemmer

 • Være en god kammerat
 • Bidrage til en positiv stemning på hold og i forening
 • Møde omklædt og klar til træning
 • Deltage i planlagte arrangementer
 • Følge henvisninger fra instruktører
 • Respektere holdets regler

Instruktører

 • Være loyal over for holdet og foreningen
 • Møde alle med åbent sind
 • Idræt skal være sjovt og for alle
 • Der er plads til alle

Udvalg

 • Være loyal over for foreningen
 • Gøre sit bedste for alles bedste
 • Møde op og deltage til udvalgsmøder
 • Bidrage i udvalgsarbejdet med det man kan